Sunday, September 9, 2012

MAKLUMAT BERKAITAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT BERKAITAN

TAKWIM AKADEMIK, JADUAL KULIAH DAN JADUAL P&P,
DIMOHON KEPADA SEMUA PELAJAR UNTUK MERUJUK KEPADA
WEBSITE PUSAT PROGRAM LUAR,  
PORTAL MYGURU3 HANYA AKAN MEMAPARKAN MAKLUMAT BERKAITAN
e-PEMBELAJARAN.
JIKA TERDAPAT SEBARANG PERTANYAAN / ADUAN
SILA KEMUKAKAN KEPADA aduanpjj@gmail.com
ATAU HUBUNGI 05-4506199

SEKIAN HARAP MAKLUM.