Wednesday, September 14, 2011

Pengenalan Teknologi Dalam Pendidikan

 1. Teknologi dalam pendidikan adalah integrasi proses dan produk (alatan) untuk meningkat atau memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.
 2. Zaman sekarang, komputer atau bahan digital dan bukan digital yang dibuat menggunakan teknologi komputer boleh ditafsirkan sebagai alat yang digunakan dalam pendidikan.
 3. ada 4 perspektif dalam teknologi pendidikan :
  1. media dan komunikasi audio visual,
  2. sistem intruksional dan reka bentuk instruksional,
  3. latihan vokasional,
  4. sistem komputer.
 4. Point di sini ialah, reka bentuk pengajaran yang akan menunjukkan proses iaitu aktiviti dan kaedah digunakan untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan bantuan teknologi atau media yang memudahkan proses guru mengajar dan murid belajar serta faham.

No comments:

Post a Comment