Semester 4


SUBJEK DAN PENSYARAH SEMESTER 4

GROUP EL-S01 (A112PJJ)

BML3053 - Morfologi Bahasa Melayu


Encik Ahmad Khair bin Mohd Nor
Course Coordinator & Instructor 
khair@upsi.edu.my
-----------------------------------------------------------


GROUP EL-S01 (A112PJJ)

BML3043 - Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu


Profesor Dr. Abdul Hamid bin Mahmood
Course Coordinator
profhamid@upsi.edu.my

Dr. Dahlia binti Janan
Instructor 
dahlia@upsi.edu.my
-----------------------------------------------------------


GROUP EL-S03 (A112PJJ)

CMP2011 - Pengurusan KokurikulumCourse Coordinator & Instructor 
azimat@upsi.edu.my
-----------------------------------------------------------GROUP UPSI64 (A112PJJ)

QGU3013 
 - 
Kurikulum Kontemporari 
Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan

Course Coordinator & Instructor 
YANTIMK@upsi.edu.my
-----------------------------------------------------------


GROUP UPSI65 (A112PJJ)

QGJ3023 
 - 
Fungsi Muskuloskeletal Dan Pergerakan Manusia

Encik Hishamuddin bin Ahmad
 Course Coordinator
hishamuddin@fsskj.upsi.edu.my


Dr. Ong Kuan Boon
Instructor 
kuan@upsi.edu.my

-----------------------------------------------------------