Friday, October 21, 2011

Proses Rakaman Pengajaran Mikro & Makro


  • Harap anda dalam proses merakamkan pengajaran mikro dan makro anda. Pastikan anda lakukan ini sebelum cuti sekolah. 
  • CD rakaman mikro pengajaran, RPH makro pengajaran dan rakaman makro pengajaran perlu dihantar secara pos/kurier ke alamat berikut: (RPH untuk makro pengajaran juga perlu dihantar secara online ke tapak tugasan yang telah disediakan)
Dr. Baharuddin bin Jabar,
No. 18, Jalan Permai 2A,
Taman Ketoyong Permai,
35900 Tg. Malim, Perak   

Boleh hubungi kalau ada masalah.
Dr. Baharuddin Jabar
013-5287646

No comments:

Post a Comment